e-Podatki

Weszły w życie. 2006-11-21od 07.09.2006 - do 21.11.2006.

11.11.2006.

KS

 • USTAWA z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 191, poz. 1413, z dnia 20.10.2006
08.11.2006.

OP

 • WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 30 października 2006 r. sygn. akt P 36/05, Dz.U. Nr 202, poz. 1491, z dnia 08.11.2006
01.11.2006.

PDOF

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 20 października 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów, Dz.U. Nr 192, poz. 1420, z dnia 24.10.2006
26.10.2006.

PDOF

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów), Dz.U. Nr 183, poz. 1359, z dnia 11.10.2006
10.10.2006.

PPP
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 września 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania małym i średnim przedsiębiorcom pomocy publicznej na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych, Dz. U. Nr 169, poz. 1202, z dnia 25.09.2006
03.10.2006.

OP

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 2 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, Dz.U. Nr 179, poz. 1323, z dnia 03.10.2006
01.10.2006.

VAT

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 26 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, Dz.U. Nr 172, poz. 1235, z dnia 28.09.2006
26.09.2006.

VAT

 • WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 19 września 2006 r. sygn. akt K 7/05 Dz.U. Nr 170, poz. 1223, z dnia 26.09.2006
20.09.2006.

OP

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, Dz. U. Nr 168, poz. 1197, z dnia 20.09.2006
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie trybu składania oraz struktury logicznej zgłoszenia upoważnienia podatnika lub osoby upoważnionej przez podatnika do składania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym, Dz. U. Nr 168, poz. 1196, z dnia 20.09.2006
16.09.2006.


PCC

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie sposobu zapłaty, poboru i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych, Dz.U. Nr 139, poz. 989, z dnia 04.08.2006

13.09.2006.

AKC

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych, Dz.U. Nr 154, poz. 1101, z dnia 29.08.2006

07.09.2006.

AKC
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę, Dz.U. Nr 160, poz. 1132, z dnia 07.09.2006
Wykaz skrótów:

AKC - akcyza
NIP - ewidencja i identyfikacja
OP - Ordynacja podatkowa
OPŁ - opłaty
OZ - obrót zagraniczny
PCC - podatek od czynności cywilno prawnych
PDOF - podatek dochodowy od osób fizycznych
PDOP - podatek dochodowy od osób prawnych
PL - podatki lokalne
PPP - pomoc publiczna dla przedsiębiorców
PR - podatek rolny
SiD - spadki i darowizny
UM - umowy międzynarodowe
UR - rachunkowość