e-Podatki

Wydatek wystarczy potwierdzić fakturą. 2006-09-19


Podatnik, który chce zaliczyć wydatek do kosztów, musi powiązać go z przychodem i mieć fakturę. Organy skarbowe nie mogą od niego żądać innych dowodów zakupu.

(…) Taka teza wynika z wyroku z 15 września Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który rozpoznawał skargę Biura Promocji i Mediów Filmar. Spółka ta zajmuje się produkcją kalendarzy, m.in. dla PKO BP, PZU Życie, Ciech.
Organy skarbowe stwierdziły w trakcie kontroli, że podatniczka kupiła od toruńskiej firmy papier. Miał jej służyć do dodruku kalendarzy, które zniszczyły się w transporcie lub zawierały błędy. Według urzędników nie było dowodu, że taka dodatkowa dostawa rzeczywiście nastąpiła. (…)

(…) WSA uchylił decyzje organów skarbowych. Stwierdził, że oceniły one materiał dowodowy pobieżnie i jednostronnie. Bezpodstawnie nie dały wiary przedłożonym fakturom. Doprowadziło to do bezzasadnej odmowy prawa do odliczenia VAT od czynności, które w działalności podatniczki były oczywiste.
- Gdy produkcja jest felerna, trzeba dokupić papier, oprawić nowe kalendarze i dostarczyć je do odbiorcy. Urzędnicy skarbowi mogą stwierdzić, że czynności tych nie było, tylko wówczas, gdy nie ma faktur je potwierdzających. Nie mają prawa dowolnie odrzucać faktur i żądać innych dokumentów. Wykracza to poza granice swobodnej oceny dowodów - stwierdził sędzia Sylwester Golec (sygn. III SA/Wa 583/06). (…)

(źródło: Rzeczpospolita)