e-Podatki

Taki sam podatek od mieszkania i od piwnicy. 2006-09-19


Deweloper, który w jednym akcie notarialnym sprzedaje lokal mieszkalny i tzw. pomieszczenie przynależne, może zastosować obniżoną stawkę VAT do całej umowy.

(…) Kwestia opodatkowania garaży, piwnic, strychów, suszarni czy komórek w blokach mieszkalnych budzi nieustające spory między inwestorami a urzędnikami skarbowymi. Jest ona równie ważna dla nabywców lokali, jako że wysokość stawki VAT bezpośrednio i znacząco wpływa na cenę transakcji. Dlatego każda korzystna dla deweloperów opinia władz skarbowych może być pomocna dla decydujących się na inwestycję mieszkaniową.

Przykładem może być wiążąca interpretacja dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu (sygn. PP-4440/15/2006) wydana na wniosek podatnika, który chciał się upewnić, czy może do sprzedawanych tzw. pomieszczeń przynależnych do nowo wybudowanych mieszkań stosować 7-proc. stawkę VAT. Sprzedaje je na podstawie aktów notarialnych wraz z lokalami odrębnymi. Powierzchnia całkowita obejmuje: pokoje, kuchnie, przedpokoje, łazienki, a także strychy, suszarnie, piwnice, garaże. Cena dotyczy powierzchni całkowitej, udziału w częściach wspólnych budynku oraz w działce.

Pierwszej odpowiedzi udzielił deweloperowi naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy. Stwierdził, że należy podzielić każdą transakcję - od lokalu naliczyć 22 proc. VAT, a od pomieszczeń przynależnych 7 proc. Stanowisko to początkowo poparł dyrektor wrocławskiej Izby Skarbowej.

Deweloper postanowił jednak walczyć o swoje racje w sądzie. Zgodnie z wymogami procedury zrobił to za pośrednictwem izby skarbowej, przeto jej dyrektor dowiedział się o skardze. Po ponownej analizie argumentów podatnika zmienił decyzję i przyznał mu rację. Deweloper podkreślał, że różny sposób obciążenia VAT mieszkania i związanych z nim nierozerwalnie pomieszczeń przynależnych powoduje, iż poszczególne składniki jednego towaru są różnie opodatkowane. Jest to nieracjonalne i prowadzi do wniosku, że jeżeli jakąś rzecz da się podzielić, to do każdej z części można zastosować inną stawkę VAT.

Dyrektor wrocławskiej izby ostatecznie uznał więc, że deweloper może naliczyć 7 proc. VAT od całej sprzedaży. Zauważył jednak, że jest to możliwe tylko do 31 grudnia 2007 r. (art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o VAT). Potem obiekty budownictwa mieszkaniowego zostaną objęte 22-proc. podatkiem. Chodzi o budynki mieszkalne: jednorodzinne, o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe oraz zbiorowego zamieszkania, wymienione w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w pozycjach 111, 112 i ex 113. Zdaniem autora interpretacji składają się na nie również pomieszczenia przynależne oraz ich części, sprzedawane łącznie, we wspólnym akcie notarialnym. (…)

(źródło: Rzeczpospolita)