e-Podatki

Odsetki podatkowe najniższe w historii. 2005-09-08


Stopa odsetek podatkowych jest już 1,5 procent od stopy odsetek ustawowych. Dlatego zadłużony przedsiębiorca chętniej ureguluje zaległe faktury niż podatek.

1 września br. stopa dsetek podatkowych spadła o kolejne pół punktu procentowego i wynosi 12% rocznie. To już piąta tegoroczna obniżka. Łącznie od początku 2005 roku stopa odsetek podatkowych spadła o 4 proc.

Jak mówi art. 56 Ordynacji podatkowej stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych jest dwukrotnością podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego. Stawka odsetek za zwłokę ulega obniżeniu lub podwyższeniu w stopniu odpowiadającym obniżeniu lub podwyższeniu podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, poczynając od dnia, w którym stopa ta uległa zmianie.

Ponieważ Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu (31.08.05) postanowiła zmniejszyć stopę kredytu lombardowego z 6,25 proc. do 6,00 proc., stawka odsetek za zwłokę od dnia 1 września 2005 wynosi 12 proc. w stosunku rocznym.

Od stawki odsetek podatkowych zależy bezpośrednio wysokość opłaty prolongacyjnej naliczanej w razie odroczenia czy rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych. Od 1.09.2005 r. wynosi ona 6 proc. w stosunku rocznym (50 proc. stawki odsetek podatkowych).

Odsetki ustawowe pozostają bez zmian i od dnia 10 stycznia 2005 roku wynoszą 13,5 proc.


Źródło: money.pl