e-Podatki

Pełnomocnicy będą mogli podpisywać deklaracje. 2006-09-12


Podatnicy będą mogli wyręczać się pełnomocnikami w podpisywaniu deklaracji i zeznań podatkowych. Taki zapis ma się znaleźć w Ordynacji podatkowej. Ma to w końcu rozwiać wątpliwości związane z podpisywaniem deklaracji podatkowych przez pełnomocników ustanowionych przez podatników.

(…) Na deklaracji podpisanej przez jego pełnomocnika podatnik lub płatnik nie musiałby już składać swojego podpisu. Co jednak ważne, odmienne rozwiązania będą mogły wynikać z odrębnych ustaw. W przypadku gdy na deklaracji - zgodnie z przepisami podatkowymi - będą musiały znaleźć się podpisy więcej niż jednej osoby, np. na zeznaniu rocznym wspólnie rozliczających się małżonków, pełnomocnictwo do jej podpisania będzie skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby.
Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej jest obecnie w Sejmie. (…)
(źródło: Gazeta Podatkowa)