e-Podatki

Wiążąca interpretacja nie dla każdego. 2006-09-05


Występujący o wiążącą interpretację podatnik powinien liczyć się z tym, że urząd skarbowy skrupulatnie sprawdzi, czy mu się ona należy.

(…) Niejeden podatnik boryka się z problemami szybko zmieniających się przepisów. Pomocą w ich rozwiązywaniu mają służyć urzędy skarbowe i inne organy wskazane w art. 14a § 1 ordynacji podatkowej. Są one zobowiązane na wniosek uprawnionych udzielić odpowiedzi (dokonać wiążącej interpretacji) w budzących wątpliwości kwestiach stosowania prawa podatkowego.

Kto pierwszy, ten lepszy
Wiążąca interpretacja nie zostanie wydana, jeśli w tej sprawie toczy się już postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo też postępowanie przed sądem administracyjnym.
- Jeśli natomiast najpierw został złożony wniosek, a zaraz potem wszczęte postępowanie lub kontrola, to organ podatkowy nie może odmówić udzielenia wiążącej interpretacji - mówi Paweł Wójciak, doradca podatkowy w Europejskim Centrum Doradztwa i Informacji Podatkowej.
Taką też decyzję 10 lipca 2006 r. wydała Izba Skarbowa w Kielcach (sygn. PP1-443/83/2006).

Kto może wnioskować
Prawo do zapytania przysługuje tylko podatnikom, płatnikom oraz inkasentom. Mogą wystąpić jedynie we własnej indywidualnej sprawie. Niestety, może się zdarzyć, że organy podatkowe odmówią interpretacji, jeśli stwierdzą, że wnioskujący nie ma w jej otrzymaniu interesu prawnego. Tak się zdarzyło ostatnio kilku klientom Baker & McKenzie, którzy mieli wątpliwości dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego. Czym urzędy taką odmowę motywują?

- Twierdzą, że dany podmiot jest podatnikiem tylko w odniesieniu do czynności opodatkowanych, które wykonywał w ramach działalności gospodarczej. I jeśli w danej transakcji był kupującym, to zdaniem urzędów nie ma interesu prawnego w uzyskaniu interpretacji w kwestii opodatkowania danej transakcji.

- Co więcej - dodaje Przemysław Skorupa, doradca podatkowy - organy te twierdzą, że nie jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie interpretacji, bo nie jest podatnikiem.

Należy się skarżyć
Trudno nie przyznać, że urząd skarbowy popełnia tu błąd, gdyż podatnikiem jest się nawet wówczas, gdy działalność gospodarcza jeszcze się nie rozpoczęła (osoba taka może już wówczas odliczać VAT od nabytych towarów związanych z działalnością). Poza tym Trybunał Sprawiedliwości wielokrotnie potwierdzał, że dany podmiot działa jako podatnik w obszarze całej swojej działalności gospodarczej. Z takim stanowiskiem organów nie zgadza się też Jerzy Martini, doradca podatkowy z Baker & McKenzie. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)