e-Podatki

Błędy, przez które można stracić interpretację. 2006-08-29


Podatnicy często mają wątpliwości co do zakresu i sposobu stosowania przepisów podatkowych. Mogą jednak zwrócić się do urzędu skarbowego z wnioskiem o ich interpretację. Niestety, radość z uzyskanego wyjaśnienia może trwać krótko. Wystarczy, że izba skarbowa uzna, że wniosek o wydanie interpretacji zawiera uchybienia formalne, których nie dopatrzył się urząd skarbowy. W konsekwencji izba skarbowa z własnej inicjatywy uchyla postanowienie interpretacyjne.

(…) Problem z kompetencjami organów

Na rozwiązanie problemu ze zrozumieniem przepisów podatkowych mogą liczyć podatnicy, płatnicy, inkasenci, następcy prawni podatnika oraz osoby trzecie odpowiadające za zaległości podatkowe, np. wspólnik spółki jawnej, członek zarządu spółki z o.o. czy były małżonek podatnika. Mogą oni zwrócić się do urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie interpretacji w ich indywidualnej sprawie, w której nie toczy się kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe czy sądowo-administracyjne (art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej).

Urząd skarbowy nie zawsze jest jednak właściwy do wydania interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Od 1 września 2005 r. na niektóre pytania może odpowiedzieć tylko Minister Finansów. Minister Finansów wydaje interpretacje w indywidualnych sprawach w zakresie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych ratyfikowanych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej (art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej). Wydaje interpretacje w sprawach, w których nie toczy się i nie toczyło postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Wnioski o wydanie w tych sprawach interpretacji często jednak trafiają do urzędów skarbowych. Zdarza się, że urzędy skarbowe odpowiadają na nie - wydają postanowienia interpretacyjne. To błąd. Nawet jeśli takiemu postanowieniu nie można nic zarzucić pod względem merytorycznym, izba skarbowa je uchyli. Dlaczego? Urząd skarbowy, który wydaje postanowienie w sprawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej narusza przepisy o właściwości rzeczowej. Nie ma on bowiem zdolności do prowadzenia tego rodzaju spraw. Takie postanowienie kwalifikowane jest jako wydane z rażącym naruszeniem prawa. W konsekwencji izba skarbowa wydaje - z urzędu - decyzję o jego uchyleniu. (…)
(źródło: Gazeta Podatkowa)