e-Podatki

Po powrocie zaliczka dla polskiego fiskusa. 2006-08-29


Osoby pracujące w takich krajach, jak Holandia, Dania, Belgia, USA, a od 2006 r. także Wielka Brytania, muszą po powrocie do kraju wpłacić na rzecz polskiego fiskusa zaliczkę na podatek od dochodów tam uzyskanych.

Zaliczkę tę pomniejszają o podatek zapłacony za granicą. Dotyczy to wszystkich krajów, z którymi Polska zawarła umowy przewidujące jako metodę uniknięcia podwójnego opodatkowania tzw. proporcjonalne odliczenie, czyli raczej zaliczenie. Zresztą jest to w istocie bardziej metoda na podwójne opodatkowanie niż na jego uniknięcie. Ta metoda dotyczy także m.in. zarobkujących w Finlandii, Australii oraz Rosji.

Przy metodzie proporcjonalnego odliczenia podatnik musi w zeznaniu rocznym zsumować dochody zagraniczne z ewentualnymi dochodami uzyskanymi w Polsce opodatkowanymi wedle skali podatkowej. Następnie powinien obliczyć podatek przypadający od wszystkich tych dochodów i od tej kwoty odliczyć podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to jednak nie może przekraczać tej części podatku polskiego, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą. Jeśli danaosoba w kraju nie miała dochodów, na poczet polskiego podatku zaliczy to wszystko, co zapłaciła zagranicznemu fiskusowi.

Jeśli ktoś wraca do kraju w trakcie roku podatkowego, to musi zapłacić zaliczkę na podatek zagraniczny. Zobowiązuje do tego powracających art. 44 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z tym przepisem podatnicy, którzy osiągają dochody ze źródeł położonych za granicą, jeżeli dochody te nie są zwolnione od podatku w Polsce, są obowiązani wpłacić zaliczkę na podatek od tych dochodów w wysokości 19 proc. w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wrócili do kraju. Jeśli chcą, mogą zapłacić zaliczkę wyższą. Rozliczają się na formularzu PIT-53.

Zaliczkę ustala się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Oznacza to, że wolno ją pomniejszyć o podatek zapłacony za granicą. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w piśmie z 15 marca 2005 r. (sygn. PB7/033091-258/05/HM). Zaliczki obowiązani są płacić także pracujący w Polsce, którzy otrzymują wynagrodzenie z zagranicy. Również oni rozliczają się na PIT-53.

(źródło: Rzeczpospolita)