e-Podatki

Właściciel musi wiedzieć, co jest w jego lokalu. 2006-08-22


Coraz więcej osób kupuje mieszkania jako lokatę kapitału. Wiedzą, że ich wynajem jest zwolniony od VAT. Nie zawsze jednak, bo tylko na cele mieszkaniowe.

(…) Gdy najemca zarejestruje w lokalu firmę, sprawa się komplikuje. Zwłaszcza gdy np. w tylko jednym z trzech pokoi prowadzone jest biuro.

- Podczas wynajmowania mieszkania zarówno na cele mieszkaniowe, jak i prowadzenia działalności gospodarczej komplikują się zasady kontrolowania, czy właściciel nie przekroczył progu uprawniającego do zwolnienia podmiotowego. Chodzi o równowartość 10 tys. euro - mówi Andrzej Bernatek, doradca podatkowy w KPMG. Tłumaczy, że do limitu zwolnienia nie wlicza się przychodów zwolnionych od podatku. Najlepiej więc już w umowie podzielić czynsz na dwie części: z powierzchni mieszkalnej i z przeznaczonej na działalność gospodarczą. Do obliczania przychodów porównywanych z kwotą limitu uprawniającego do zwolnienia podmiotowego należy brać pod uwagę tylko tę drugą kwotę.

Właściciele mieszkań, którzy utracą prawo do zwolnienia albo są podatnikami z innego tytułu, muszą rozliczać VAT za wynajem mieszkań, w których najemca prowadzi działalność gospodarczą.
- Jeśli podatnik nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego, to powinien wykazać w fakturze dwie pozycje - mówi Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy w kancelarii Ożóg i Wspólnicy. Wyjaśnia, że opłata za powierzchnię biurową będzie opodatkowana stawką 22 proc. Część przeznaczona na cele mieszkaniowe jest natomiast zwolniona od podatku. Istnieje jednak ryzyko, że takie rozwiązanie zakwestionuje urząd skarbowy. Można także bronić tezy, że wystarczy przeznaczyć większą część lokalu na cele mieszkaniowe, aby przysługiwało zwolnienie od całości czynszu. Taka interpretacja wynika z dosłownego brzmienia poz. 4 załącznika. Ale w razie kontroli może być ona przyczyną sporu z organami podatkowymi. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)