e-Podatki

Dostałeś zaliczkę, wystaw fakturę. 2006-08-22


Czasami przed wykonaniem dla nabywcy konkretnego wyrobu producent żąda wpłacenia zaliczki. Jej przekazanie rodzi pewne obowiązki i uprawnienia dla obu stron transakcji.

(…) Przede wszystkim producent sprzedawca powinien wystawić na tę zaliczkę fakturę VAT. Obowiązek ten wynika z art. 106 ust. 3 ustawy o VAT. To, jak ma wyglądać taka faktura (jakie elementy zawierać), określa § 14 rozporządzenia ministra finansów z 25 maja 2005 r. regulującego zasady wystawiania faktur.

Kiedy ująć w deklaracji
Fakturę "zaliczkową" można wystawić siódmego dnia od dnia otrzymania zaliczki, ale - na podstawie art. 19 ust. 11 ustawy o VAT - obowiązek podatkowy powstaje nie z dniem jej wystawienia, lecz z dniem otrzymania zaliczki.

Jeżeli wpłata pieniędzy przez nabywcę następuje pod koniec miesiąca, a sprzedawca, mieszcząc się w 7-dniowym okresie, wystawia fakturę w miesiącu następnym, to nie wolno mu zapomnieć, aby kwoty z niej wynikające uwzględnić w deklaracji VAT sporządzanej za miesiąc otrzymania wpłaty.

Kiedy odliczyć
Nabywca, który zaliczkował sprzedawcę, ma prawo potraktować otrzymaną fakturę tak jak wszystkie inne faktury. Może więc odliczyć wynikający z niej podatek naliczony w rozliczeniu za miesiąc jej otrzymania albo za miesiąc następny. Może też, gdy przegapi fakt jej posiadania, dokonać stosownego odliczenia poprzez korektę deklaracji w sposób wynikający z art. 86 ust.13 ustawy o VAT. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)