e-Podatki

Weszły w życie: 2005-09-06


24.08.2005.
 • USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Tortoli w dniu 11 kwietnia 2005 r., Dz.U. Nr 150, poz.1254, z dnia 09.08.2005
 • USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Anguilli o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Anguilli w dniu 21 stycznia 2005 r., Dz.U. Nr 150, poz. 1255, z dnia 09.08.2005
 • USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kajmanów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Cayman Island w dniu 31 marca 2005 r., Dz.U. Nr 150, poz. 1256, z dnia 09.08.2005
 • USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Turks i Caicos o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Grand Turk w dniu 1 kwietnia 2005 r., Dz.U. Nr 150, poz. 1257, z dnia 09.08.2005
 • USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Montserrat, Dz.U. Nr 150, poz. 1258, z dnia 09.08.2005
17.08.2005.

 • USTAWA z dnia 3 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzeczypospolitą Polską a Jersey, Dz.U. Nr 143, poz. 1197, z dnia 02.08.2005
13.08.2005.

 • USTAWA z dnia 3 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich, Dz.U. Nr 141, poz. 1179, z dnia 29.07.2005
 • USTAWA z dnia 3 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man, Dz.U. Nr 141, poz. 1180, z dnia 29.07.2005
04.08.2005.

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur, Dz.U. Nr 133, poz. 1119, z dnia 20.07.2005
02.08.2005.

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych, Dz.U. Nr 131, poz. 1097, z dnia 18.07.2005
01.08.2005.

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju, Dz.U. Nr 132, poz. 1112, z dnia 19.07.2005.