e-Podatki

Weszły w życie 2008-01-22od 01.01.2008. do 15.01.2008.

UOR
  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, Dz. U. Nr 128, poz. 887, z dnia 18.07.2007

PL
  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, Dz. U. Nr 102, poz. 696, z dnia 11.06.2007


Wykaz skrótów:

AKC - akcyza
DG - działalność gospodarcza
KKS - kodeks karny skarbowy
KS - kontrola skarbowa
NIP - ewidencja i identyfikacja
OP - Ordynacja podatkowa
OPŁ - opłaty
OZ - obrót zagraniczny
PCC - podatek od czynności cywilno prawnych
PDOF - podatek dochodowy od osób fizycznych
PDOP - podatek dochodowy od osób prawnych
PL - podatki lokalne
PPP - pomoc publiczna dla przedsiębiorców
PR - podatek rolny
PT - podatek tonażowy
SiD - spadki i darowizny
UM - umowy międzynarodowe
UR - rachunkowość
VAT - podatek od towarów i usług