e-Podatki

Wejdą w życie 2006-08-01


04.08.2006


ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań. Dz.U. Nr 135, Poz.955 , z dnia 27.07.2006