e-Podatki

Faktura od firmy, której nie było 2006-08-01


26 lipca WSA w Warszawie wydał wyrok w sprawie zakazu odliczanie VAT z faktur od niezarejestrowanego kontrahenta, wskazując jednocześnie na dotychczasowe orzecznictwo ETS. Podatnik może już skutecznie walczyć o prawo do odliczenia VAT.

Stan faktyczny:

(…) Jan O. prowadził niewielką firmę. Handlował metalami, miał różnych kontrahentów, od których kupował towary, otrzymywał faktury. Następnie odliczał od swojego podatku wynikający z nich VAT. W trakcie kontroli skarbowej okazało się, że niektórzy sprzedawcy nie byli zarejestrowani, posługiwali się fałszywymi numerami NIP. Władze skarbowe zakwestionowały więc odliczenia, nakazując podatnikowi oddać fiskusowi ponad 3 mln zł. Takiej kwoty Jan O. nawet nie mógł sobie wyobrazić. Złożył odwołanie do dyrektora izby skarbowej, a gdy to nic nie dało - skargę do WSA. (…)

(…) ETS wydał kilka wyroków, w których stwierdził, że "nabywca towaru nie traci prawa do odliczenia VAT, nawet jeśli w grę wchodziło obejście przepisów prawa krajowego lub inne nadużycie ze strony sprzedawcy. Liczy się tylko to, że nabywca nie był tego świadomy" (np. C-440/04, pisaliśmy o nich w "Rz" z 21 lipca).

W wyroku z 26 lipca Wojewódzki Sąd Administracyjny potwierdził znaczenie orzeczenia ETS, ale zaznaczył, że odnosi się ono jedynie do stanów faktycznych i prawnych z okresu po 1 maja 2004 r.

- Sprawa Jana O. dotyczy lat 2001 - 2002, a wtedy Polska w Unii nie była. Nasze przepisy były niesprawiedliwe i sąd rozumie rozgoryczenie podatnika, który odpowiada za naganne zachowania kontrahentów. Nie może jednak uchylić decyzji władz skarbowych, które przy jej wydawaniu nie naruszyły prawa - uzasadniała wyrok sędzia Małgorzata Jarecka (sygn. III SA/Wa 464/05). (…)

(źródło: Rzeczpospolita )