e-Podatki

Proces legislacyjny (poprawki Senatu). 2006-07-25


Kwestionowane przepisy ustawy z 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym zostały wprowadzone do porządku prawnego z naruszeniem konstytucyjnie określonej procedury.

(…) 20 lipca 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prokuratora Generalnego dotyczący prawidłowego procesu legislacyjnego - wniesienie poprawek przez Senat.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 60 pkt 2 i art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym są niezgodne z art. 7, art. 118 ust. 1 i art. 121 ust. 2 Konstytucji.

Trybunał stwierdził, że kwestionowane przepisy ustawy zostały wprowadzone do porządku prawnego z naruszeniem konstytucyjnie określonej procedury, co wystarcza, żeby uznać ich niekonstytucyjność. Z tego względu ocena zarzutu niezgodności kwestionowanych przepisów z zasadą określoności jest zbędna. Właściwą drogą do wprowadzenia takich uregulowań, byłoby skorzystanie przez Senat z przysługującego mu prawa inicjatywy ustawodawczej. Trybunał podkreślił, że konstytucja przewidziała dwie odrębne instytucje - prawo inicjatywy ustawodawczej i prawo do wnoszenia poprawek, aby dać podmiotom uprawnionym możliwość wybrania optymalnej drogi realizacji określonych interesów na różnych etapach postępowania ustawodawczego. Ponadto w związku z sytuacją podatników TK zdecydował, że usunięcie wadliwie uchwalonych norm nastąpi od 1 stycznia 2007 r. Natomiast rozliczenie podatku dochodowego za 2006 r. będzie mogło uwzględniać istnienie ulgi wprowadzonej w ustawie o sporcie kwalifikowanym w niekonstytucyjny sposób.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marek Mazurkiewicz, a sprawozdawcą była sędzia TK Ewa Łętowska. (…)

(źródło: Trybunał Konstytucyjny)