e-Podatki

Wygodny apartament z niższym podatkiem. 2006-07-25


Wynajem hotelowych apartamentów jest objęty 7-proc., a nie 22-proc. stawką VAT. Dla gości, którzy wybiorą się do nich na gorący letni weekend, oznacza to niższą cenę usługi. Wiążącą interpretację prawa podatkowego wydał w tej sprawie naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu (syg. PP/443-28-1/06).

Z pytaniem zwróciła się podatniczka, która prowadzi działalność polegającą na wynajmie apartamentów. Główny Urząd Statystyczny w Warszawie stwierdził, że wykonuje ona "usługi wynajmu miejsc krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane". Podatniczka uznała zatem, że powinna naliczać VAT ze stawką obniżoną - 7 proc.

Upewnienie się, czy stanowisko takie jest prawidłowe, miało dla niej znaczenie, gdyż wysokość podatku bezpośrednio wpływa na cenę usług. Musi też być na bieżąco uwzględniania w fakturach wystawianych klientom. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu wyjaśnił, że zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, opodatkowaniu stawką 7 proc. podlegają towary i usługi wymienione w załączniku nr 3 do ustawy. Czynności polegające na wynajmie apartamentów gościom hotelowym znalazły się na tej liście (poz. 140).

Ustawodawca zdecydował o możliwości korzystania z obniżonej stawki VAT wobec usług (symbol PKWi U ex 55.23.15) świadczonych przez "obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, z wyłączeniem usług zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich". Czynności wymienione w poz. 140 oznaczone zostały symbolem Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług ex. 55.2. Tym samym znalazły się w grupowaniu objętym stawką obniżoną.

Klienci korzystający z apartamentów czy to w dużych hotelach, czy to w niewielkich prywatnych willach, nie powinni zatem mieć doliczonych do ceny 22 proc. VAT, lecz jedynie 7 proc. (…)

(źródło: Rzeczpospolita )