e-Podatki

Nie są potrzebne, gdy dobrze rozliczyłeś VAT. 2006-07-18


Przepisy niewiele mówią o fakturach wewnętrznych. A szkoda, bo jest z nimi sporo problemów. Przedsiębiorcy wystawiają faktury wewnętrzne, jeśli na przykład kupują towary czy usługi od kontrahentów z UE albo importują usługi. Ale to niejedyne przypadki. Faktury takie są szczegółowo analizowane przez urzędników kontroli skarbowej i podatkowej.

(…) Zbiorczo raz w miesiącu

Zamiast wielu faktur przedsiębiorcy mogą wystawić zbiorczą fakturę wewnętrzną obejmującą wszystkie czynności (np. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, nieodpłatne przekazanie towarów na cele reprezentacji i reklamy, import usług), które powinny być udokumentowane w danym miesiącu. Jak na jednej fakturze zapisać wiele typów transakcji?

— Wystarczy, jeśli zbiorcza faktura wewnętrzna będzie wskazywała rodzaje transakcji, bez wyszczególniania, jakie dokładnie czynności podatnik wykonał. Przykładowo, na takiej fakturze piszemy — przekazanie prezentów, dalej podajemy kwotę netto, stawki i kwotę podatku. Nie trzeba wskazywać, że przekazano prezenty w postaci 120 balonów, 25 ołówków itd. — mówi Tomasz Olkiewicz, radca prawny, partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

Kiedy korygować

Częstym dylematem służb księgowych w firmach jest to, czy wystawienie wewnętrznej faktury korygującej należy powiązać z wystawieniem dokumentów korygujących (faktur, not) przez zagranicznego kontrahenta. Najkrótsza odpowiedź brzmi — czasami tak. Na przykład w sytuacji, gdy przedsiębiorca otrzymał od kontrahenta inną od umówionej liczbę towarów. Wtedy możliwe są dwa scenariusze.

— Pierwszy, gdy liczba towarów zgadza się z zamówieniem, ale nie z zapisem na fakturze. Można wówczas wykazać na fakturze wewnętrznej liczbę towarów zamówionych i faktycznie dostarczonych. Nie ma potrzeby czekać z korektą faktury wewnętrznej na korektę kontrahenta. Drugi przypadek: liczba towarów nie zgadza się z zamówieniem i z zapisem na fakturze. Należy wówczas wykazać w fakturze wewnętrznej tę liczbę towaru, która wynika z faktury, a ewentualnej korekty należy dokonać po otrzymaniu korekty od kontrahenta. Może się zdarzyć, że kontrahent dośle brakujące towary i nie wystawi korekty — dodaje Jacek Buziewski, doradca podatkowy w MDDP.

A kiedy trzeba ująć wewnętrzną fakturę korygującą w deklaracji VAT? Praktyka poszczególnych urzędów skarbowych nie jest spójna.

— Przedsiębiorca dokonuje korekty w rozliczeniu za okres, w którym jego kontrahent wystawił fakturę korygującą. Przykładowo, jeśli wystawił ją w lipcu, to należy ją ująć w deklaracji VAT składanej za lipiec — uważa Jacek Buziewski. (…)

(źródło: Puls Biznesu 18/07/2006)