e-Podatki

Kosztem jest ryczałt, a nie rzeczywiste wydatki. 2006-07-11


Prowadzący własną firmę po podróży służbowej za granicę może zaliczyć do kosztów podatkowych tylko diety przysługujące pracownikom.

Stanowisko takie zajął w wiążącej interpretacji dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (sygn. PB2/005-SIP-131/06). Trafiło do niego odwołanie przedsiębiorcy świadczącego usługi transportowe. Urząd skarbowy w Grudziądzu, do którego zwrócił się o wyjaśnienie, w jakiej wysokości może pomniejszyć swój przychód o kwoty zapłacone przy okazji służbowych wyjazdów za granicę, stwierdził, że nie można uznać za koszt uzyskania przychodów wydatków osoby prowadzącej firmę transportową poniesionych na wyżywienie w czasie podróży, gdyż mają one charakter osobisty.

Dyrektor bydgoskiej izby nie zgodził się z naczelnikiem urzędu. Stwierdził, że w myśl art. 22 ustawy o PIT kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu ich osiągnięcia, z wyjątkiem tych, które zostały wymienione w poszczególnych punktach art. 23. Z art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o PIT wynika zaś, iż ustawodawca wyłącza z kosztów wartość diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, ale tylko w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez ministra pracy. Oznacza to, że przedsiębiorcom przysługują diety nie wyższe niż te, które mogą otrzymać osoby zatrudnione u kogoś innego. W efekcie mogą uznać za koszt w podatku dochodowym tylko kwoty diet obliczone według ryczałtu. Nie ma natomiast możliwości rozliczenia rzeczywistych wydatków poniesionych w związku z zagranicznym wyjazdem, potwierdzonych przedłożonymi rachunkami.

Dyrektor zauważył też, że przedsiębiorca prowadzący firmę transportową znajduje się w szczególnej sytuacji. Niektóre usługi związane z organizacją podróży (tj. przejazdy) może bowiem wykonać sam. Przypomniał, że za zagraniczną podróż służbową osoby prowadzącej własną firmę należy uznać wykonywanie bezpośrednio przez nią zadań związanych z interesami owej firmy poza granicami kraju. Można do nich zaliczyć także usługi stanowiące zasadniczy przedmiot jego działalności. Prowadzący firmę transportową ma więc prawo do potrącenia kosztów zagranicznej podróży, byleby nie przekroczyły one limitu diet przewidzianego dla pracowników.

(źródło: Rzeczpospolita 07/07/2006)