e-Podatki

Siedem dni dla biegłego na rozliczenie z urzędem. 2006-07-11


Kiedy biegły wystawi fakturę, oznacza to, że skończył wykonywać usługę i musi zapłacić VAT. Takie stanowisko zajął w wiążącej interpretacji dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach (sygn. PP2-443/49/2006). Sprecyzował, że podatek powinien być wpłacony do urzędu skarbowego do 25. dnia miesiąca następującego po tym, w którym biegły wystawił fakturę.

Chodziło o biegłego z zakresu rachunkowości, który od kilku lat sporządzał opinie na zlecenie kieleckiego sądu. Jego obroty były niewielkie, więc korzystał ze zwolnienia od VAT. 28 lipca 2004 r. otrzymał z Prokuratury Okręgowej w Kielcach zlecenie, które wykonywał od 1 sierpnia 2004 r. do 25 stycznia 2005 r., i tego też dnia wystawił fakturę. Zapłatę otrzymał 28 lutego 2005 r. Organy skarbowe nakazały mu zaliczyć całą wartość świadczenia (ponad 27 tys. zł) do obrotu za 2005 r. To spowodowało, że utracił prawo do zwolnienia.

Biegły uważał natomiast, że obrót ze zlecenia powinien być podzielony odpowiednio do okresów, w których wykonywana była usługa. Pozwoliłoby mu to przypisać do 2004 r. ok. 22,6 tys. zł, a do 2005 r. pozostałe ok. 4,5 tys. zł. W efekcie w dalszym ciągu mógłby korzystać ze zwolnienia od VAT. Aby upewnić się co do swoich racji, wystąpił z wnioskiem o wiążącą interpretację.

Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach wyjaśnił, że zgodnie z art. 19 ust 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy wiąże się z wykonaniem czynności lub wystawieniem faktury. Powstaje jednak nie później niż 7. dnia od wydania towaru bądź wykonania usługi. Zauważył, że dla niektórych czynności (m.in. usług świadczonych przez osoby fizyczne na rzecz sądów i prokuratury) minister finansów określił te terminy inaczej: wskazał, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty. Regulujący tę kwestię § 3 ust. 2 rozporządzenia z 27 kwietnia 2004 r. wszedł jednak w życie dopiero 1 czerwca 2005 r.

Od 1 maja 2004 r. do 31 maja 2005 r. obowiązek podatkowy od usług świadczonych przez biegłego powstawał zatem na zasadach ogólnych. Jeżeli nie pobrał on żadnej zaliczki, a fakturę na całą cenę wystawił 25 stycznia 2005 r., obowiązek ten powstał u niego w styczniu. Wtedy też, zdaniem dyrektora izby, utracił prawo do zwolnienia z VAT.

(źródło: Rzeczpospolita 05/07/2006)