e-Podatki

Liczy się sam zamiar. 2006-07-11


Podatnik VAT ma prawo do odliczenia VAT w takim zakresie, w jakim nabywane przez niego towary wykorzystywane będą w jego działalności opodatkowanej VAT. Zaś kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymywanych przez podatnika m.in. z tytułu nabycia towarów czy usług.

Zatem podatnik VAT, który otrzymuje fakturę dokumentującą nabycie określonych towarów czy usług ma prawo do odliczenia wynikającego z niej VAT, jeżeli zakup ten ma związek z czynnościami opodatkowanymi. Zasada ta raczej nie budzi żadnych wątpliwości po stronie podatników VAT. Jednak pojawiają się one w sytuacji gdy podatnik prowadzi działalność, która w całości opodatkowana jest VAT, a nabywane przez niego niektóre towary i usługi w przyszłości służyć będą czynnościom zwolnionym od VAT.

Z taką sytuacją spotykamy się najczęściej w przypadku nabywania przez danego podatnika towarów i usług, które wykorzystane zostaną w prowadzonej inwestycji polegającej np. na budowie obiektu, który będzie służyć czynnościom zwolnionym od VAT (np. budowa placówki zajmującej się ochroną zdrowia). Posługując się powyższym przykładem stwierdzić należy, że usługi w zakresie ochrony zdrowia korzystają ze zwolnienia przedmiotowego od VAT na mocy załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.). Oznacza to, że wszelkie wydatki związane z tą działalnością nie uprawniają podatnika VAT do odliczania podatku naliczonego. Ten brak prawa do odliczenia VAT nie pojawia się dopiero wtedy, gdy obiekt ten już funkcjonuje i faktycznie służy on czynnościom zwolnionym od VAT, ale już w momencie nabycia tych towarów czy usług. Jeżeli bowiem podatnik nabywa dany towar czy usługę z zamiarem wykorzystywania w działalności zwolnionej od VAT, to wiąże się to z brakiem prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w cenie tych towarów czy usług. Zatem podatnik prowadzący działalność w całości opodatkowaną VAT nabywający towary czy usługi, które służyć mają w przyszłości czynnościom zwolnionym z VAT nie ma prawa do odliczenia VAT już w momencie ich nabycia.

(źródło: Gazeta Podatkowa 09/07/2006)