e-Podatki

Fiskus musi informować, że ściąga podatek z konta. 2006-06-27


Mimo że sezon rozliczeniowy się skończył, wielu podatników nadal ma kłopoty z rocznym rozliczeniem PIT. Do redakcji Gazety Prawnej zgłosiło się już kilku czytelników, którym urząd skarbowy ściągnął z konta należności podatkowe, nie pytając ich wcześniej o zdanie.

Tymczasem egzekucja zaległego podatku z konta bankowego podatnika może być wszczęta dopiero wtedy, gdy urząd skarbowy, po upływie terminu zapłaty podatku, prześle podatnikowi upomnienie. Musi ono zawierać wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia.
7 dni musi upłynąć od doręczenia podatnikowi upomnienia wzywającego do zapłaty podatku. Dopiero po tym czasie urząd skarbowy może zająć konto bankowe podatnika
Co prawda, przepisy pozwalają naczelnikowi urzędu skarbowego na nieprzestrzeganie tych zasad, ale wyjątki dotyczą innych należności niż podatkowe, na przykład mandatów. Oznacza to, że urząd skarbowy nie może ściągnąć zaległego podatku z konta podatnika bez jego wiedzy.
Brak skutecznego doręczenia podatnikowi upomnienia jest podstawą wniesienia zarzutu do organu egzekucyjnego. Na wniesienie zarzutu nie ma jednak zbyt wiele czasu. Trzeba to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania odpisu tytułu wykonawczego. Jeżeli okaże się, że to podatnik miał rację, będzie mu przysługiwało prawo domagania się od fiskusa odszkodowania za prowadzoną niezgodnie z prawem egzekucję.

(źródło: Gazeta Prawna 26/06/2006)