e-Podatki

Za pięć dni część osób utraci prawo do zwrotu VAT. 2006-06-27


Osoby, które zakończyły budowę lub remont w 2004 lub 2005 roku, tylko do piątku mogą złożyć wniosek o zwrot VAT.

(…) Przepisy o zwrocie części VAT za materiały budowlane zostały uchwalone, aby zrekompensować kupującym wzrost stawki z 7 do 22 proc. Nastąpił on z dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej, czyli 1 maja 2004 r. Z rekompensaty mogą więc skorzystać wyłącznie osoby, które dokonały zakupów po tym terminie.

Termin zależy od zakończenia inwestycji


Ustawa pozostawiła podatnikom pewną swobodę, jeśli chodzi o terminy składania wniosków. Nie dotyczy ona jednak osób, które zakończyły inwestycje przed 1 stycznia 2006 r. W tym wypadku o zwrot VAT trzeba wystąpić do 30 czerwca 2006 r. Ze złożeniem wniosku nie muszą się natomiast spieszyć osoby, który jeszcze nie zakończyły remontu lub budowy. Mogą one wystąpić o zwrot VAT po zakończeniu inwestycji (jednak nie później niż 6 miesięcy po tym terminie) albo składać wniosek raz w roku. Ten drugi sposób jest polecany osobom, które liczą na odzyskanie znacznych kwot. Dzięki temu mogą skrócić czas oczekiwania na ich zwrot. Ostatnie wnioski będzie można składać 30 czerwca 2008 r. Będą one mogły dotyczyć tylko wydatków poniesionych do końca 2007 r.

Wniosek można skorygować


Niezłożenie wniosku w terminie spowoduje, że przysługujący zwrot przepadnie. Co więc powinien zrobić podatnik, który np. zgubił część faktur i nie jest w stanie zebrać ich duplikatów w ciągu kilku pozostałych dni? W takim wypadku zdecydowanie nie należy czekać, aż minie termin. Korzystniej jest złożyć wniosek na podstawie posiadanych danych, a następnie skorygować go po zdobyciu wszystkich niezbędnych dokumentów. Co prawda, termin zwrotu będzie wtedy liczony od momentu złożenia korekty, ale podatnikowi nie przepadnie przysługująca kwota.

Wysokość zwrotu obliczana jest we wniosku. Uzależniona jest ona od dwóch czynników. Po pierwsze, ważne jest, czy inwestycja wymagała pozwolenia na budowę. Po drugie, należy sprawdzić, czy podatnik korzystał z ulg budowlanych w podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku typowego remontu - kiedy to osoba go dokonująca odliczyła 19 proc. poniesionych wydatków w ramach ulgi w PIT, kwotę zwrotu oblicza się, mnożąc sumę VAT dotyczącą towarów, na który wzrosła stawka przez 55,23 proc. Należy jeszcze sprawdzić, czy wynik nie będzie wyższy od limitu, który w tym przypadku wynosi 7648,51 zł. (…)

(źródło: Rzeczpospolita 26/06/2006)