e-Podatki

Częściowy zwrot za akcyzę. 2006-06-20


Podatnicy kupujący olej opałowy do ogrzewania mieszkań zapłacą więcej, niż dotychczas. Podwyżki zrekompensuje jednak zwrot części poniesionych wydatków.

(…) Osoby fizyczne, które kupią olej opałowy przeznaczony do ogrzewania powierzchni mieszkalnej, będą mogły liczyć na zwrot części poniesionych wydatków. Zwrot ma również dotyczyć wydatków poniesionych na zakup oleju opałowego przeznaczonego do ogrzewania pomieszczeń organów administracji publicznej, a także publicznych i niepublicznych placówek oświaty, a także żłobków, szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i społecznej, domów dziecka, domów samotnej matki, domów dla bezdomnych, noclegowni. Rozwiązania takie przewiduje projekt ustawy o zwrocie części wydatków ponoszonych w latach 2006-2012 na ogrzewanie olejem opałowym powierzchni bytowych oraz o zmianie niektórych ustaw. Jednak możliwość rekompensaty poniesionych wydatków będzie uzależniona od spełnienia kilku warunków. (…)

(…) Zwrot będzie dotyczył udokumentowanych wydatków z tytułu różnicy pomiędzy obecnie obowiązującym obciążeniem podatkiem akcyzowym a nowo wprowadzanym.
W projekcie przyjęto, że maksymalna kwota zwrotu nie będzie wyższa niż 19 zł za m kw. lub kwota zapłaconego w cenie zakupionego oleju opałowego podatku akcyzowego. (…)

(źródło: Gazeta Prawna 19/06/2006)