e-Podatki

Weszły w życie. 2006-07-18Od 06.05.2006 r. do 29.06.2006 r.

29.06.2006.

AKC

  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, Dz.U. Nr 103, poz. 706, z dnia 21.06.2006
28.06.2006.

AKC
  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 31 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, Dz.U. Nr 99, poz. 688, z dnia 13.06.2006
PDOP

  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, Dz.U. Nr 99, poz. 687, z dnia 13.06.2006
24.06.2006.

RYCZ
  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Dz.U. Nr 98, poz. 678, z dnia 09.06.2006
PDOF

  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, Dz.U. Nr 98, poz. 677, z dnia 09.06.2006
01.06.2006.

VAT

  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 26 października 2005 r. w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, Dz.U. Nr 218, poz. 1842, z dnia 31.10.2005
13.05.2006.

SiD

  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników, Dz.U. Nr 73, poz. 506, z dnia 28.04.2006
VAT

  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu, Dz.U. Nr 73, poz. 505, z dnia 28.04.2006
  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, Dz.U. Nr 73, poz. 504, z dnia 28.04.2006
06.05.2006.

OP

  • USTAWA z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, Dz.U. Nr 66, poz. 470, z dnia 21.04.2006

Wykaz skrótów:

AKC – akcyza
NIP – ewidencja i identyfikacja
OP – Ordynacja podatkowa
OPŁ – opłaty
OZ – obrót zagraniczny
PDOF – podatek dochodowy od osób fizycznych
PDOP – podatek dochodowy od osób prawnych
SiD – spadki i darowizny
UR - rachunkowość
VAT – podatek od towarów i usług