e-Podatki

Odwołanie z urlopu i podatki. 2006-06-13


Większość z nas, aby optymalnie wykorzystać czas wakacyjnego wypoczynku planuje go na długo przed rozpoczęciem urlopu. Wybierając się na wczasy nad morze, w góry czy też do egzotycznych krajów, rezerwujemy kwatery, hotele, bilety na przelot czy przejazd. Oczywiście wiąże się to z poniesieniem określonych wydatków. Dokonujemy więc zapłaty, pakujemy walizki i pełni nadziei na odzyskanie sił nadwątlonych całoroczną pracą wyruszamy. Czasami może się jednak okazać, że będziemy zmuszeni przerwać rozpoczęte wakacje. Przyczyna? Pracodawca w określonych sytuacjach ma prawo odwołać nas z urlopu.

Możliwość taką stwarzają pracodawcy przepisy Kodeksu pracy. Wskazują one, że w przypadku gdy okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania przez pracownika urlopu wymagają jego obecności w pracy, pracodawca może odwołać pracownika z urlopu. Wówczas jednak zobowiązany jest pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Tym samym pracodawca odwołując pracownika z urlopu, ma obowiązek pokryć koszty poniesione przez niego w związku z zaplanowanym wypoczynkiem. Jeżeli więc pracownik opłaci wczasy w biurze podróży i będzie musiał wczasy przerwać w związku z odwołaniem z urlopu, pracodawca powinien dokonać pracownikowi zwrotu poniesionych wydatków. Otrzymany przez pracownika zwrot kosztów nie stanowi dla niego przychodu podlegającego opodatkowaniu. Pracownik bowiem nie uzyskuje z tego tytułu żadnego przysporzenia majątkowego.

Należy przy tym podkreślić, że powyższe dotyczy zwrotu wydatków w wysokości faktycznie poniesionej przez pracownika i udokumentowanej. Pracodawca może jednak w oparciu o obowiązujące u niego wewnętrzne przepisy zrekompensować pracownikowi odwołanie z urlopu wypłacając mu określone świadczenie pieniężne ponad kwotę rzeczywiście poniesionych przez pracownika wydatków. Wówczas musi pamiętać, że wszelkie kwoty otrzymane przez pracownika ponad koszty faktycznie poniesione będą stanowić dla niego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

(źródło: Gazeta Podatkowa 12/06/2006)