e-Podatki

Fiskus może skontrolować darowizny. 2006-06-06


Podatnicy, którzy decydują się na skorzystanie z danej ulgi lub odliczenia, muszą liczyć się z tym, że kiedy fiskus wezwie ich na kontrolę, będą musieli udowodnić, iż mieli do tego prawo. Obecnie niektórzy podatnicy, korzystający w ubiegłych latach z odliczenia darowizn kościelnych, mogą odliczenie to mieć przez fiskusa zakwestionowane. Do niedawna bowiem nie wiadomo było jaką formę powinno zawierać sprawozdanie o przeznaczeniu takiej darowizny.

Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym. Warunkiem uprawniającym podatników do odliczenia od dochodu darowizn na tę działalność w ubiegłych latach było uzyskanie pokwitowania otrzymania darowizny przez kościelną osobę prawną oraz - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - dodatkowo sprawozdania o przeznaczeniu darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.

Niektóre organy podatkowe, weryfikując dokonane przez podatników odliczenia za takie sprawozdanie uznawały każdy przedstawiony dokument, inne natomiast wymagały od podatników podania szczegółowych danych, dzięki którym można byłoby ustalić na jaki cel zostały wydatkowane podarowane pieniądze.

Sprawą zajął się NSA, który w wyroku z dnia 23 marca 2006 r., sygn. akt II FSK 1405/05 wypowiedział się, że "(...) sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny jest dokumentem prywatnym, który nie jest objęty domniemaniem prawdziwości przedstawionych w nim oświadczeń. Dlatego też informacje z niego wynikające powinny być na tyle dokładne, konkretne i sprawdzalne, aby na ich podstawie można było zweryfikować, ustalić i ocenić, że w rzeczywistości sprawozdaje on przeznaczenie darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. (...)" Oznacza to, że obecnie organy podatkowe mogą posłużyć się argumentacją zawartą w tym wyroku i w trakcie kontroli podatkowej zakwestionować formę przedstawionego przez podatnika sprawozdania. Skutkiem tego będzie ograniczenie nielimitowanej kwoty darowizny do limitu określonego ustawą o pdof.

(źródło: Gazeta Podatkowa 05/06/2006)