e-Podatki

Wezwanie sądu nie może być nieprecyzyjne 2006-05-31


Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 maja, jeżeli sąd nie podał ostatecznej daty uzupełnienia braków skargi, to nie może jej odrzucić, twierdząc, że podatnik nie zrobił tego w terminie.

Chodzi o sprawę spółki Brauerei und Industreleasing Drutscher KG w Niemczech. Dokonywała ona w Polsce transakcji podlegających VAT i złożyła do wojewódzkiego sądu administracyjnego skargę na decyzję izby skarbowej w sprawie tego podatku. Nie została ona jednak merytorycznie rozpatrzona, gdyż sąd odrzucił ją ze względu na niedotrzymanie przez spółkę terminu do uzupełnienia braków. Chodziło o złożenie dokumentu potwierdzającego, że osoba wskazana w pełnomocnictwie jest właściwa do podpisania skargi.

Spółka nie widziała potrzeby składania takiego dokumentu, jako że skargę podpisał jej pełnomocnik wyznaczony do prowadzenia wszystkich spraw podatkowych i nigdy fakt ten nie był kwestionowany. Nie wiedziała zresztą, w jakim terminie mogłaby ewentualnie dostosować się do wymagań sądu, gdyż w wezwaniu do uzupełnienia braków nie wskazano żadnej daty.

Ponieważ WSA skargę spółki odrzucił, złożyła ona kasację do NSA, a tam została ona uwzględniona. Sąd zauważył, że podatnik nie mógł nie dopełnić obowiązku wskazanego mu przez WSA, skoro nie znał terminu, w jakim powinien był to zrobić. Odrzucenie skargi było więc bezzasadne, orzekł NSA. Tym samym sprawa musi być merytorycznie rozpoznana przez sąd I instancji (sygn. I FSK 389/05).

Źródło: Rzeczpospolita