e-Podatki

Numery identyfikacyjne VAT w Unii Europejskiej. 2006-05-16


Numer identyfikacyjny VAT należy zamieszczać na fakturach, kwartalnych informacjach podsumowujących oraz innych dokumentach związanych z obrotem handlowym towarami, dokonywanym pomiędzy państwami UE.


(…) Posługując się numerem identyfikacyjnym VAT, nabywca wskazuje dostawcy, że jest podatnikiem VAT odpowiedzialnym za rozliczenie VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w swoim kraju.

WAŻNE - Polski podatnik VAT skorzysta z 0-proc. stawki podatku przy wewnątrzwspólnotowej dostawie, gdy nabywca poda mu swój unijny numer VAT.

Każdy podatnik VAT posiada swój indywidualny numer dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego, przyznany przez administrację podatkową państwa członkowskiego, w którym jest zarejestrowany na potrzeby VAT. W niektórych przypadkach numerem tym jest ten sam numer, który wykorzystywany jest także dla innych celów podatkowych, np. Hiszpania. Jednak w niektórych przypadkach stosuje się krajowy numer VAT, a w innych, jak np. w Niemczech, podatnik otrzymuje odrębny numer z przeznaczeniem tylko i wyłącznie dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego. Ważne jest, aby każdy podatnik VAT – biorący udział w wewnątrzwspólnotowym obrocie handlowym towarami – posługiwał się numerem identyfikacyjnym VAT wraz z dwuliterowym kodem państwa.

Wnioski dotyczące potwierdzania numerów identyfikacyjnych VAT zagranicznych kontrahentów można składać:
• drogą pocztową na adres:
Departament Wymiany Informacji o VAT (Centralne Biuro Łącznikowe)
ul. Poznańska 46, 62-510 Konin,
• telefonicznie: (0-63) 242-33-55, wewn. 1.
Pod numerem telefonu (0-63) 242-33-55, wewn. 2 udzielane są informacje w zakresie podatku od towarów i usług, w szczególności w sprawach dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych, nowych środków transportu, transakcji trójstronnych.
• faksem: (0-63) 240-19-89,
• e-mailem: numery.vat@mofnet.gov.pl
• strona internetowa Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl (…)


(źródło: Gazeta Prawna 15/05/2006)