e-Podatki

Niższa ulga na zakup kasy. 2006-05-16


Od 2007 roku podatnicy odzyskają maksymalnie 700 zł za zakup kasy fiskalnej. Z ulgi skorzystają tylko kupujący urządzenia w cenie nieprzekraczającej 1400 zł.

(…) Wśród planów Ministerstwa Finansów na zmianę systemu podatkowego są propozycje modyfikacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Projekt przygotowany przez MF zakłada m.in. zmiany w wysokości zwrotu wydatków za zakup kasy fiskalnej.


Zgodnie z nowym brzmieniem art. 111 ustawy o VAT podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, będą mogli odliczyć od podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku). Jednak odliczenie nie będzie mogło być większe niż 700 zł.

Trzeba przyznać, że rekompensata na kasę fiskalną od 1 stycznia 2007 r. - bo od tego dnia mają zacząć obowiązywać nowe regulacje - znacznie się zmniejszy. Dziś podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2500 zł. (…)


(źródło: Gazeta Prawna 16/05/2006)