e-Podatki

Fiskus skorzysta z dowodów prokuratora. 2006-05-09


Od 6 maja obowiązują przepisy nowelizacji ustaw o kontroli skarbowej i Ordynacji podatkowej. Dowody zgromadzone w trwającym jeszcze postępowaniu karnym albo karnym skarbowym będzie można wykorzystać w postępowaniu podatkowym. Kontrole skarbowe u tzw. dużych podatników będą teraz wszczynane tak samo jak u wszystkich innych.


(…) Dotychczas kontrolę skarbową u tzw. dużego podatnika mógł wszcząć wyłącznie generalny inspektor kontroli skarbowej, a materiały zgromadzone w toku postępowania karnego albo w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe mogły być wykorzystane dopiero wtedy, gdy postępowania te zostały prawomocnie zakończone.

Ta ostatnia kwestia wywołała liczne kontrowersje i dyskusję również na naszych łamach. Nowelizacja przywraca stan sprzed wejścia w życie ostatniej dużej nowelizacji, tj. sprzed 1 września 2005 r. Ograniczenie wprowadzone do art. 181 ordynacji utrudniało bowiem wyjaśnianie faktów, przedłużało postępowania podatkowe, niezrozumiale różnicowało wiarygodność dowodów. Organy podatkowe i kontroli skarbowej były zmuszone przeprowadzać dowody same (nawet specjalistyczne opinie biegłych), nie mogąc korzystać z materiałów zgromadzonych przez prokuratora.

Możliwości korzystania z materiałów z postępowania karnego albo skarbowego jeszcze niezakończonego została przywrócona z mocą wsteczną, tj. dotyczy również materiałów zgromadzonych przed wejściem nowelizacji w życie.

Praca organów kontroli skarbowej ma się stać efektywniejsza także dzięki drugiej zmianie: rezygnacji ze szczególnego trybu wszczynania kontroli skarbowej u tzw. dużych podatników. Dotychczas mógł ją wszcząć tylko generalny inspektor kontroli skarbowej, a to wydłużało ten proces i powodowało zbędne mnożenie dokumentów. (…)
(źródło: Rzeczpospolita 06/05/2006)