e-Podatki

Spadkobiercom należy się nadpłata. 2006-05-02


Spadkobiercy mogą ubiegać się o nadpłatę podatku przysługującą zmarłemu podatnikowi. Wcześniej jednak trzeba przeprowadzić postępowanie o nabycie spadku.

Zdarza się, że przed złożeniem rocznego zeznania PIT umiera samotny podatnik, który poniósł wydatki uprawniające go do skorzystania z ulgi podatkowej. Jego spadkobiercy mają wątpliwości, czy w takiej sytuacji mogą odzyskać nadpłatę podatku przysługującą zmarłemu, czyli spadkodawcy.

– Spadkobierca podatnika, na mocy art. 97 Ordynacji podatkowej, przejmuje przewidziane w przepisach majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. A prawo do zwrotu nadpłaty oraz do ulgi niewątpliwie ma charakter uprawnienia majątkowego – wyjaśniła Gazecie Prawnej Elżbieta Liwanowska, doradca podatkowy z Kancelarii Doradztwa Podatkowego w Warszawie. Jak podkreśliła, art. 104 Ordynacji podatkowej określa formę, w której spadkobiercy mają możliwość skorzystania z ulgi w PIT przysługującej spadkodawcy. Przepis ten jednak znajduje zastosowanie, w przypadku gdy spadkodawca zmarł nie złożywszy zeznania podatkowego, albo gdy organ podatkowy nie określił jego zobowiązania podatkowego decyzją podatkową. Obowiązujące regulacje przewidują wydanie przez organ podatkowy informacji o podstawie opodatkowania oraz pobranych zaliczkach na podatek od spadkodawcy. Co do zasady organy podatkowe wydają zaświadczenia oraz informacje tylko na żądanie. Ta jednak regulacja jest jednym z niewielu przypadków wydania informacji przez organ podatkowy z urzędu. Brak jest bowiem wskazania szczególnego trybu, w którym spadkobierca podatnika mógłby się ubiegać o przedstawienie mu tego dokumentu.
– Po upływie 30 dni od dnia przesłania spadkobiercom informacji o dochodach spadkodawcy, organ podatkowy doręcza spadkobiercom decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy lub stwierdzającą nadpłatę – podkreśliła Elżbieta Liwanowska. Dopiero otrzymanie przed spadkobierców decyzji stwierdzającej wysokość nadpłaty przysługującej spadkodawcy oraz złożenie przez spadkobierców do organu dokumentów wymienionych w art. 105 par. 2 Ordynacji podatkowej uprawnia do otrzymania nadpłaty przysługującej spadkodawcy. (…)

(źródło: Gazeta Prawna 02/05/2006)