e-Podatki

Czy internet z laptopa podlega uldze. 2006-04-25


Czy osoby, które korzystają z internetu za pomocą laptopa, mogą skorzystać z ulgi internetowej?

(…) Tak Osoby korzystające z internetu za pomocą laptopa mogą, co do zasady, skorzystać z ulgi internetowej. W świetle przepisów ustawy o PIT nie jest istotne, czy użytkujemy internet, korzystając z laptopa czy też z komputera stacjonarnego, ale istotne jest, gdzie użytkujemy tę sieć. Ustawodawca pozwolił bowiem na skorzystanie z tej ulgi tylko w przypadku, gdy internet jest użytkowany w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika. W związku z tym mogą pojawić się pewne wątpliwości, gdy podatnik korzysta z internetu za pomocą laptopa, który jest urządzeniem mobilnym i równie dobrze można używać go siedząc w parku na ławce, jak i w domu przy biurku. Minęły już czasy, gdy można było łączyć się z internetem tylko poprzez gniazdko w mieszkaniu. Z tego samego łącza, jak i z tego samego laptopa można korzystać, użytkując sieć internet równie dobrze w domu, jak i w parku.

Mając na uwadze, że wykładnia rozszerzająca przepisów dotyczących ulg podatkowych jest niedopuszczalna, należałoby stwierdzić, iż w zakresie, w jakim podatnik korzysta z internetu za pomocą laptopa w parku, ulga mu nie przysługuje. Jednocześnie jednak przepisy wprowadzające ulgę internetową nie wykluczają możliwości skorzystania z tej ulgi, gdy podatnik korzysta z bezprzewodowego łącza i laptopa, użytkując internet w domu, w którym mieszka. Dlatego też należałoby przyjąć, iż podatnik, który łączy się bezprzewodowo z internetem za pomocą laptopa może skorzystać z ulgi internetowej, nawet jeżeli czasami będzie użytkował sieć poza miejscem zamieszkania.

W praktyce bowiem podatnik nie będzie w stanie określić, ile czasu korzystał z internetu w domu, a ile poza domem i według tego obliczyć, jaką kwotę wydatków z tytułu użytkowania internetu może odliczyć od podstawy opodatkowania. W takiej sytuacji również organy podatkowe mają ograniczoną możliwość zweryfikowania, gdzie podatnik korzystał z internetu. (…)


(źródło: Gazeta Prawna 24/04/2006)