e-Podatki

Ujednolicony system VAT od lipca w UE. 2006-04-25


Dnia 17 października 2005 r. Rada Unii Europejskiej wydała Rozporządzenie numer 1777/2005 ustanawiające środki wykonawcze do VI Dyrektywy VAT. Stanowi ono pierwszy tego typu akt prawny wydany w związku z VI Dyrektywą VAT.

Regulacje wspomnianego rozporządzenia mają służyć poprawie funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej poprzez zapewnienie bardziej jednolitego stosowania obecnego systemu VAT, gdyż ze względu na brak mechanizmu przyjmowania wiążących środków regulujących stosowanie przepisów VI Dyrektywy w różnych państwach członkowskich jest niejednolite. Ujednolicanie zasad stało się możliwe, ponieważ od daty wejścia w życie Rozporządzenia, to jest od 1 lipca 2006 roku, będzie ono bezpośrednio wiążące dla wszystkich państw członkowskich.

(źródło: Przegląd Podatkowy)