e-Podatki

Konsultacje podatkowe w sprawie Mandatory Disclosure Rules 2017-10-31


Ministerstwo Finansów rozpoczęło prace legislacyjne nad przygotowaniem projektu zmian w prawie, który dotyczy wprowadzenia do polskiego porządku prawnego obowiązku raportowania schematów podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules).

Celem Ministerstwa Finansów jest przeprowadzenie możliwie szerokich konsultacji na obecnym, wstępnym etapie prac nad projektem nowelizacji. Odpowiedzi na pytania i ewentualne komentarze zebrane w trakcie konsultacji mogą wpłynąć na ostateczny kształt opracowywanych rozwiązań prawnych.

Konsultacje są otwarte dla wszystkich podmiotów i będą dostępne do końca dnia 15 listopada 2017 na stronie internetowej w zakładce Konsultacje Podatkowe.

Odpowiedzi na konsultacje można także wysyłać drogą pocztową na adres:

Sekretariat Departamentu Systemu Podatkowego
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: mdr.konsultacje@mf.gov.pl (dodatkowo można tu przesyłać odpowiedzi lub załączniki, które nie mieszczą się w formularzu ankiety).

W przypadku przesyłania odpowiedzi e-mailem lub na adres Ministerstwa Finansów, będziemy wdzięczni za dołączenie wersji edytowalnej zgłaszanych uwag.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów