e-Podatki

Ważne terminy 2017-10-03


9 października 2017

 • Termin złożenia deklaracji CIT-7
 • Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku
 • Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT
 • Termin płatności podatku w formie karty podatkowej
 • Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD
 • Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2

20 października 2017

 • Termin złożenia deklaracji VIN-D, VIU-D
 • Termin złożenia informacji CIT-ST
 • Termin płatności zaliczki CIT
 • Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej
 • Termin złożenia informacji CIT-ST (zaliczki płacone kwartalnie)
 • Termin płatności zaliczki CIT kwartalnej
 • Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej
 • Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy
 • Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej
 • Termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika
 • Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych
 • Termin płatności zaliczki PIT kwartalnej
 • Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych kwartalnego
 • Termin płatności ryczałtu od przychodów osób duchownych

 

Źródło: finanse.mf.gov.pl