e-Podatki

Weszły w życie. 2006-06-06


01.06.2006.
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 26 października 2005 r. w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, Dz.U. Nr 218, poz. 1842, z dnia 31.10.2005
13.05.2006.

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników, Dz.U. Nr 73, poz. 506, z dnia 28.04.2006
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu, Dz.U. Nr 73, poz. 505, z dnia 28.04.2006
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, Dz.U. Nr 73, poz. 504, z dnia 28.04.2006
06.05.2006.

 • USTAWA z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, Dz.U. Nr 66, poz. 470, z dnia 21.04.2006
27.04.2006.

 • OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, Dz.U. Nr 72, poz. 500, z dnia 27.04.2006
11.04.2006.
 • OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 kwietnia 2006 r. o sprostowaniu błędu, Dz.U. Nr 60, poz. 431, z dnia 11.04.2006
05.04.2006.

 • USTAWA z dnia 26 stycznia 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. Nr 46, poz. 328, z dnia 21.03.2006
01.04.2006.

 • USTAWA z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, Dz.U. Nr 52, poz. 379, z dnia 30.03.2006
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących, Dz.U. Nr 51, poz. 375, z dnia 29.03.2006
22.03.2006.

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy, Dz.U. Nr 38, poz. 263, z dnia 07.03.2006
09.03.2006.

 • OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy, obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Dz.U. Nr 39, poz. 274, z dnia 09.03.2006