e-Podatki

Za wcześnie zaczęli, możesz się odwołać. 2006-04-18


Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że duże urzędy skarbowe powinny w odniesieniu do niektórych podatników działać od 2005 r., a nie od 2004 r.

(…) Wyrok NSA zapadł 23 marca 2006 r. Tymczasem Ministerstwo Finansów i przedstawiciele urzędów skarbowych prezentowali stanowisko, że „duże” urzędy skarbowe rozpoczęły funkcjonowanie właśnie od stycznia 2004 r. i to w stosunku do wszystkich grup podatników, które miały im podlegać.
Przypomnijmy, że zamiarem ministerstwa było utworzenie odrębnych urzędów skarbowych obsługujących wyłącznie „dużych” podatników. Uznano, że ze względu na wysokość przychodów lub złożony charakter działalności, wymagają oni specjalnego traktowania.
Oficjalne komunikaty Ministerstwa Finansów nakazywały „dużym” podatnikom zmianę urzędu skarbowego już od 1 stycznia 2004 r. Wielu doradców, opierając się na przepisach ustawy o urzędach skarbowych, wskazywało, że powinno to nastąpić dopiero od 2005 r., ale przedstawiciele aparatu skarbowego pomijali te głosy.
Z czysto formalnego punktu widzenia wyrok NSA ma zastosowanie wyłącznie w sprawie, w której został wydany. Z uwagi na wadliwość „dużych” urzędów, sąd uchylił decyzję jednego z nich. Jednak także inni podatnicy, którym „duży” urząd skarbowy wydał w 2004 r. niekorzystną decyzję, mogą z wyroku skorzystać i próbować ją uchylić. Nie było ich wiele. Naczelnicy takich urzędów, świadomi zapewne, że przepisy nie są najszczęśliwiej sformułowane, wstrzymywali się z decyzjami w obawie przed próbami ich kwestionowania. (…)

(źródło: Puls Biznesu 18/04/2006)