e-Podatki

Minimalna łączna wartość zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług 2017-07-26


1 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1248).

Zgodnie z rozporządzeniem minimalna łączna wartości zakupów wraz z podatkiem od towarów i usług, wynikająca z dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług zapłaconego przy nabyciu przez niego towarów, wynosi 200 zł.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r. Jednocześnie traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 500).