e-Podatki

Nowe wzory uproszczonych sprawozdań w zakresie podatku dochodowego – rozporządzenia MRiF 2017-06-28


23 i 24 czerwca weszły w życie rozporządzenia w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nowy wzór uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych CIT/TP

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1190) określono wzór uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku, z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową - CIT/TP(1)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 23 czerwca 2017 roku.

Nowy wzór uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT/TP

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1205) określono wzór uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku, z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową - PIT/TP(1)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 24 czerwca 2017 roku.

 

Źródło: finanse.mf.gov.pl