e-Podatki

Korzystne rozwiązania dla osób zobowiązanych do opłacania podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości 2017-05-16


Podczas 41. posiedzenia Sejmu odbyło się drugie czytanie komisyjnego projektu nowelizacji ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (pierwotny druk nr 1232). Proponowane przepisy zawierają rozwiązania korzystne dla osób zobowiązanych do opłacania podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości.

Głównym celem projektu jest ograniczenie zasady solidarnej odpowiedzialności w sytuacji, gdy jeden lub kilku współwłaścicieli jest zwolnionych z obowiązku zapłaty podatku rolnego lub podatku od nieruchomości. Komisje: Finansów Publicznych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zaproponowały m.in. rozciągnięcie zmian także na podatek leśny.

 

Źródło: Sejm