e-Podatki

Wzór deklaracji POG-5 wraz załącznikami – rozporządzenie MRiF 2017-04-28


Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier (Dz. U. z 2017 r., poz. 853) określono wzory deklaracji podatkowej dla podatku od gier:

  1. POG-5 – deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla wszystkich podatników podatku od gier z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera,
  2. POG-5/A – załącznik do deklaracji dla podatku od gier POG-5 przeznaczony dla podatników prowadzących kasyna gry, salony gry bingo pieniężne oraz urządzających zakłady wzajemne i loterie audioteksowe,
  3. POG-5/C – załącznik do deklaracji dla podatku od gier POG-5 przeznaczony dla podatników urządzających gry objęte monopolem państwa,
  4. POG-5/D – załącznik do deklaracji dla podatku od gier POG-5 przeznaczony dla podatników urządzających grę bingo fantowe i loterię fantową, inne niż urządzane przez sieć Internet,
  5. POG-P – deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla płatników podatku od gier urządzających turniej gry pokera.

Wzory stosuje się począwszy od rozliczenia podatku od gier za kwiecień 2017 r.

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier (Dz. U. z 2014 r. poz. 1089).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017 r.

 

Źródło: finanse.mf.gov.pl