e-Podatki

Minimalna wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług – projekt rozporządzenia 2017-04-28


Do konsultacji publicznych oddany został projekt rozporządzenia w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług.

Zgodnie z projektem minimalna łączna wartość zakupów wraz z podatkiem od towarów i usług, wynikająca z dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług zapłaconego przy nabyciu przez niego towarów, wynosi 300 zł.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 czerwca.