e-Podatki

Ważne terminy 2017-04-19


25 kwiecień 2017

 • Termin złożenia informacji VAT-27
 • Termin złożenia deklaracji VAT-7
 • Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10000 Euro
 • Termin złożenia deklaracji VAT-9M
 • Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
 • Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników
 • Termin złożenia deklaracji VAT-7D
 • Termin złożenia deklaracji VAT-7K - mali podatnicy
 • Termin złożenia deklaracji VAP-1
 • Termin płatności podatku VAT
 • Termin płatności zaliczek na podatek VAT za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału na podstawie art. 103 ust. 2a VAT
 • Termin płatności podatku VAT kwartalnie
 • Termin złożenia deklaracji VAT-UE WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną

2 maj 2017

 • Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu
 • Termin złożenia przez płatnika informacji IFT-3/IFT-3R wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (niezależnie od liczby osób, dla których są sporządzane informacje)
 • Termin złożenia zeznań: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39
 • Termin złożenia formularza SSE-R (osoby prowadzące działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia)
 • Termin złożenia sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej (załącznik do PIT-36, PIT-36L)

Źródło: finanse.mf.gov.pl