e-Podatki

Wspólnicy spółki cywilnej jako podatnicy podatku od nieruchomości – uchwała NSA 2017-04-04


W dniu 13 marca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, sygn. akt II FPS 5/16, w zakresie przekazanego do rozstrzygnięcia następującego zagadnienia prawnego:

„Czy w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) podatnikiem podatku od nieruchomości jest spółka cywilna, czy wspólnicy spółki cywilnej?"

Rozstrzygając zagadnienie prawne NSA przyjął za wiążący pogląd, że:

„W świetle art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) podatnikiem podatku od nieruchomości są wspólnicy spółki cywilnej, a nie spółka cywilna.”

 

Źródło: finanse.mf.gov.pl