e-Podatki

Wzór deklaracji (VAT-IM) 2017-03-22


1 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 417).

Nowe przepisy określają:

  1. wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług dla importu towarów (VAT-IM) wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia;
  2.  miejsce i sposób składania deklaracji importowej;
  3.  właściwość miejscową naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Straciło moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1594, z 2010 r. poz. 1693 oraz z 2016 r. poz. 1277).