e-Podatki

Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym 2017-02-08


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

Przewidziano rozwiązania, które mają wyeliminować nadużycia związane z obrotem całkowicie skażonym alkoholem etylowym.

Zaproponowano zwiększenie kontroli nad obrotem takim alkoholem. Podmiot, który będzie chciał nabyć całkowicie skażony alkohol etylowy wewnątrz Unii Europejskiej będzie musiał zarejestrować się jako podatnik podatku akcyzowego oraz zgłosić jego planowane nabycie do naczelnika urzędu celnego.

Projekt nowelizacji ustawy likwiduje także wątpliwości interpretacyjne związane z obligatoryjnym zwolnieniem od akcyzy alkoholu etylowego całkowicie skażonego.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od daty publikacji w Dzienniku Ustaw.

 

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów