e-Podatki

Ważne terminy 2017-02-08


20 luty 2017 r.

 • Termin złożenia informacji CIT-ST
 • Termin zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłaty zaliczek CIT, chyba że rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym
 • Termin płatności zaliczki CIT
 • Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej
 • Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej
 • Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy
 • Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej
 • Termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika
 • Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych
 • Termin złożenia zawiadomienia o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek PIT
 • Termin złożenia zawiadomienia o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek PIT

Źródło: finanse.mf.gov.pl