e-Podatki

Nowy wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej 2016-11-03


29 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów (Dz.U. 2016 poz. 1778) określono wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

Jednocześnie straciło moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (Dz.U. 2015 poz. 2307).