e-Podatki

Kwota wolna może być dla budżetu bombą z opóźnionym zapłonem 2016-11-03


Jeśli rząd nie zrealizuje w tym roku wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego powiększenia kwoty wolnej od podatku, może to być bomba z opóźnionym zapłonem, która wybuchnie dopiero w „rękach” kolejnego rządu. I może to oznaczać ubytek w dochodach budżetowych w wysokości ok. 19 mld zł.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z października 2015 roku dotyczący kwoty wolnej od podatku wskazuje, że sprzeczne z konstytucją są przepisy prawa opodatkowujące dochody poniżej kwoty stanowiącej minimum egzystencji. W 2015 r. minimum egzystencji wyliczone przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wynosiło ok. 6,5 tys. zł. Zatem wyrok Trybunału oznacza w praktyce, że dopiero od nadwyżki ponad tę kwotę podatnicy powinni płacić podatek. Sędziowie dali czas na zmianę wadliwego prawa do 30 listopada 2016 r.

Wiceminister finansów Leszek Skiba zapowiedział wprawdzie w ostatnich dniach, że resort pracuje nad poprawką dotyczącą kwoty wolnej, jednak z tych zapowiedzi wynika również, że w 2017 r. kwota wolna pozostanie na poziomie z lat ubiegłych. Wyrok Trybunału ma być w pełni wykonany dopiero w 2018 r., wraz z wprowadzeniem jednolitego podatku. Jednak według ekspertów, w takim przypadku podatnicy będą mogli domagać się zwrotu nadpłaconego podatku już wcześniej.

Niestety, walka o „swoje” nie będzie łatwa i najprawdopodobniej będzie wymagała przejścia całej drogi sądowej, od wojewódzkich sądów administracyjnych, aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Pierwsze wyroki mogą zapaść zatem dopiero w 2021 roku.

Gdyby wtedy ruszyła lawina wniosków o zwrot nadpłaconego podatku, mogłoby to oznaczać poważny uszczerbek dla dochodów budżetowych. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że podatników rozliczających się podatkiem dochodowym było w 2014 r. 24,7 mln i każdy z nich mógłby zażądać zwrotu ok. 772 zł (różnica pomiędzy minimum egzystencji a obecną kwotą wolną zwaloryzowana o stawkę 8% w skali roku dla odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych), daje nam to kwotę ok. 19 mld zł. To o 2 mld zł więcej niż tegoroczne wydatki budżetowe przeznaczone na program "Rodzina 500 plus".


Źródło: Bankier.pl