e-Podatki

Wzór deklaracji PSD-1 2016-09-06


1 września weszło w życie rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej.

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1365) określono wzór deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej (PSD-1).

Wzór deklaracji stanowi załącznik do rozporządzenia.

Rozporządzenie weszło w życie 1 września 2016 r.


Źródło: finanse.mf.gov.pl